ค่าแจงโมบายเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2557 ออกวันที่ 15 ตุลาคม 2557 พร้อมกันทั้ง 2 เดือน ค่ะ
รหัสผู้ใช้ : ชื่อ :