ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกเข้าสู่ระบบงาน บริษัท เทอร์ปิโน่ อะโกรเทค จำกัด

รหัส
 
ชื่อ
ผู้แนะนำ
ตำแหน่ง
คะแนน
Label
สะสมซ้าย
0
สะสมขวา
0
คะแนนซ้าย
0
คะแนนขวา
0
ยกมาซ้าย
0
ยกมาขวา
0
คะแนนใหม่ซ้าย
0
คะแนนใหม่ขวา
0
 
ตำแหน่งเกียรติยศ
None
 
โบนัสรวม
0
 
รับโบนัสล่าสุด
-
วันที่ซื้อล่าสุด
-
สถานะการรักษายอด
0
 
PV ค้างแจงยอด
0
 
 
สถานะหมดอายุ
 
       
 
 
ยินดิต้อนรับเข้าสู่ Terpino
website หลักของบริษัทคือ http://www.terpinopro.com
อายุสมาชิกเทอร์ปิโน่ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร ชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุการเป็นสมาชิก 100 บาท หากมีประวัติการซื้อสินค้าบริษัทในปีที่ผ่านมาบริษัทจะต่ออายุให้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556
การซื้อสินค้าเพื่อประกันรายได้ต้องซื้อสินค้าหรือแจงยอดก่อน 23.00 น หลังจากนั้นระบบจะปิดเพื่อคำนวน ถ้ามีการแจงยอดหลังจาก 23.00 น ระบบจะตัดเป็นการซื้อประกันรายได้ในวันถัดไป
แจ้งคลังจังหวัด โมบายและสต๊อกคิดส์ การสมัครสมาชิกต้องส่งเอกสารการสมัครให้บริษัทภายใน 15 วัน
ค่าแจงยอด คลังจังหวัด โมบายและสต๊อกคิดส์ ออกไม่เกินวันที่ 16 ของเดือน